Ngày 16/9, Cơ quan Năng lượng Quốc gia công bố thông tin về các dự án quang điện hộ gia đình (tháng 9/2019). Theo thống kê, tổng công suất lắp đặt của các dự án quang điện hộ gia đình mới được đưa vào chương trình trợ cấp tài chính quốc gia trong tháng 8 là 662.800 kW. Tính đến cuối tháng 8 năm 2019, tổng công suất lắp đặt của các dự án quang điện trong nước được nhà nước trợ giá trong năm 2019 là 3,3571 triệu kW.

Cho đến nay, tình hình phát triển thị trường quang điện hộ gia đình năm 2019 đã hoàn toàn rõ ràng. Quy mô trợ giá 142.900 kW (142,9MW) còn lại sẽ được sử dụng hết vào tháng 9, nghĩa là cuối tháng 10 sẽ là hạn chót để các hộ gia đình pv được hưởng trợ cấp nhà nước 0,18 nhân dân tệ /kWh.

Đối với những vấn đề chưa được giải quyết, Liu Yiyang, phó tổng thư ký hiệp hội công nghiệp quang điện Trung Quốc và tổng thư ký ủy ban chuyên môn quang điện hộ gia đình, đề xuất rằng các dự án hộ gia đình mới được bổ sung trong tháng 11 và tháng 12 nên được đưa vào quy mô trợ cấp hộ gia đình vào năm 2020 đảm bảo sự phát triển ổn định, bền vững và lành mạnh của thị trường.